Pilotstudie #6

Åskådar­perspektiv

#askadarperspektiv

När är en film framgångsrik? Hur många ska se en film för att den ska anses lyckad? Över hur lång tid? Genom att ge möjlighet åt filmare att fördjupa sig i sina publikaktiviteter och utvärdera detta arbete medverkar vi till att ta fram metoder och modeller för att synliggöra filmens verkliga värde. 

Vi bjöd in filmskapare från STHLM Debut till en heldagsworkshop för att diskutera filmens väg till publiken. Efter workshopen gjordes en utlysning för innovativ åskådarpåverkan. Tre förslag valdes ut—resultaten presenterades vid ett seminarium på Stockholm Filmfestival 15 november 2017, och är en del av Impact seminariet på Tempo dokumentärfestival den 9 mars 2018. 

Projektet utgår från filmen Silvana–väck mig när ni vaknat, regisserad av Mika Gustafson, Olivia Kastebring och Christina Tsiobanelis. Producenter är Stina Gardell och Anna Weitz på Mantaray Film.

Genomslag och värden utifrån filmen Silvana—väck mig när ni vaknat: Producenten Anna Weitz har som mål att synliggöra filmens verkliga värde. Hon undersöker filmen utifrån alla visningsfönster och vill fånga upp filmens mer långsiktiga betydelse. Genom enkäter samlas publikreaktioner in som underlag för vidare analys.

Verket Produktion (Jerry Carlsson och Anette Sidor) kommer sätta samman en online-visning för HBTQ-ungdomar, samt en fysisk visning i Stockholm för diskussion och samtal.

Trygga rum: Verket Produktion undersöker åskådarperspektivet hos HBTQ-ungdomar. Ser de sig själva på film? Vilka bilder saknas? Projektet undersöker trygga rum. Vad krävs för att det ska bli en bra upplevelse, specifikt när vi ser på film som berör HBTQ-personer? Vad finns det för fysiska och digitala trygga rum idag och hur kan vi skapa fler?

En dokumentär som utgår ifrån regissören Ragnhilds vän Jussis självmord. Om kampen att bli vuxen i en värld som för många är omöjlig att anpassa sig till.

Fördjupande samtal kring filmen Trafikljusen blir blå imorgon: Regissören Ragnhild Ekner vill visa sin film för 15–20-åringar på platser där de samlas på sin fritid. Därefter föra fördjupande samtal kring filmen och frågor som berör livsval, förutsättningar och ungdomstidens drivkrafter och fallgropar. 

Plats

Botkyrka är plats för workshopen. Stockholm stad och Stockholms Filmfestival är plats för det redovisande seminariet. Stockholms län är fokus för det fördjupade arbetet kring åskådarperspektivet för respektive film.

Syfte

Det har aldrig tidigare funnits så stora möjligheter att nå ut till publiken med en film som nu. Det har heller aldrig varit svårare att synas i mängden, och att nå fram till publiken än nu. Genom att ge möjlighet åt ett antal filmare att fördjupa sig i sina publikaktiviteter och utvärdera detta arbete, vill vi medverka till framtagande av metoder och modeller för att kommunicera och nå publiken utifrån olika tankar om påverkan och effekt. Pilotstudien undersöker också hur vi kan värdera en film på flera sätt än antal betalande åskådare och festivalvisningar och hur detta går att mäta.

Tid

November 2016: Utarbetande av projektförslag

2017
24 februari: Inbjudan skickas ut
19 april: Workshop
3 maj: Utlysning av utvecklingsstöd
30 maj: Deadline
8 juni: Beslut och utannonsering
Juli och september: Kontraktsskrivning och startmöte
15 november: Redovisning under Stockholm Filmfestival

2018
9 mars: Tempo Impact Conference på Tempo dokumentärfestival

Partners

Filmregionens projekt Smart Kreativ Stad i samarbete med STHLM Debut genom Stockholms läns landsting, Film Stockholm/Filmbasen och Stockholms Internationella Filmfestival.

I samarbete med

Join the movement!

För att delta i något av Smart Kreativ Stads projekt måste du registrera dig nedan. När du är med på våra listor skickas du löpande information samt utlysningar för alla pilotstudier.

Kreatör?

Är du verksam inom film och rörlig bild i Stockholm-Mälardalen? Kreatörspoolen är en publik samlingplats för dig. Registrera dig och öppna upp en värld av spännande möjligheter och samarbeten.

Till Kreatörspoolen
Medlemskommun, fastighetsägare eller annan intressent?

Är du ansvarig på en av Filmregionens medlemskommuner, fastighetsägare eller annan intressent? Håll dig informerad eller dela med dig om du redan har en idé, plats eller utmaning som du tror kan passa Smart Kreativ Stad. Läs mer här eller fyll i vårt formulär på länken nedan.

Fyll i intresseanmälan